ΕλληνικάEnglishFrançais
/

  Μετά το θέρο...

  ... ακολουθούσε το λίχνισμα όπου με τη βοήθεια του αέρα ξεχώριζε το ελαφρύ άχυρο από τον καρπό.

  Ύστερα, δρυμόνιαζαν τον καρπό, τον κοσκίνιζαν δηλαδή με ένα ειδικό μεγάλο κόσκινο, το δριμόνι. Με αυτό τον τρόπο απομάκρυναν τις ακαθαρσίες και τα σκύβαλα, τους κόνδυλους δηλαδή των σταχυών που δεν είχε παρασύρει ο αέρας κατά το λίχνισμα.

  Τέλος, ο καρπός λιαζόταν και αποθηκευόταν στα κασόνια ή στα ματαράτσια, τα μεγάλα υφαντά σακιά.

  δριμόνι = [ και δρομόνι]· κόσκινο με μεγάλες τρύπες για το καθάρισμα των δημητριακών καρπών από ξένες ουσίες.  Σχεδιασμός & φιλοξενία: Λυσιτέλεια
  Εστιατόριο Δριμόνι στο facebook